geoturism.ro
Obiective naturale: cascade Obiective naturale: chei Obiective naturale: lacuri Obiective culturale Rezervatii naturale Obiective istorice Oferte turistice Obiective religioase


OBIECTIVE TURISTICE

 Adaugare obiectiv turistic PROPUNE UN OBIECTIV TURISTIC (FOTO SI TEXT)

 Adaugare obiectiv turistic SAU TRIMITE FOTO SI TEXT PE MAIL contact@geoturism.ro
 Cauta obiectiv turistic

 
ALTE LINK-URIGazduit de Host-Age.ro

Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas - Regulament
Capitolul 7. REGULAMENTUL PARCULUI NATIONAL CHEILE BICAZULUI - HASMAS
(extras din propunerea de 'Plan de Management al Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas', avizata de Consiliul Consultativ de Administrare si Consiliul Stiintific al Parcului si inaintata spre aprobare M.M.D.D. in luna aprilie 2008.
Prezenta propunere este disponibila si pe www.cheilebicazului-hasmas.ro la meniul 'Regulamentul parcului')
Capitolul 1. INFIINTAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA SI MANAGEMENTUL PARCULUI NATIONAL CHEILE BICAZULUI - HASMAS

Art. 1. Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas, denumit in continuare PNCB-H, infiintat prin Ord. MAPPM nr. 7 / 27.01.1990 referitor la infiintarea parcurilor nationale in Romania, confirmat prin Legea 5/2000 privind 'Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III - a - arii protejate', si delimitat prin HG nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, este o arie naturala protejata de interes national corespunzatoare categoriei a II - a IUCN .
Art. 2. Obiectivul principal al PNCB-H este : protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alta natura, oferind totodata posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice.
Managementul PNCB-H asigura mentinerea cadrului fizico-geografic in stare naturala, protectia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice si a diversitatii biologice in conditii de stabilitate ecologica, excluderea oricarei forme de exploatare a resurselor naturale si a folosintelor terenurilor incompatibila scopului atribuit.
Art. 3.
(1) descrierea si harta limitelor PNCB-H conform studiilor de fundamentare ce au stat la baza Legii nr. 5/2000 si aprobate prin HG 230/2003 cu modificarile prevazute prin Planul de Management sunt prezentate in anexa nr. 12 la Planul de Management;
(2) localitatile limitrofe PNCB-H sunt considerate urmatoarele : Sandominic, Balan, Voslobeni, Tomesti, Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Barnadu, Bicajel, Damuc, Trei Fantani si Gheorgheni.
Art. 4. Zonarea interna a PNCB-H, cuprinde urmatoarele zone:
(1) zona cu protectie stricta a PNCB-H, este zona de mare importanta stiintifica si cuprinde zone salbatice in care nu au existat interventii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. In aceasta zona se interzice desfasurarea oricaror activitati umane cu exceptia activitatilor de cercetare, educatie si ecoturism, cu limitarile descrise in planul de management;
Zona cu protectie stricta este constituita pe suprafata masivului Hasmasul Negru, cu suprafata de 395,7 ha, dupa cum urmeaza:
a) parcelele silvice: 31A.B, U.P. VIII-'Lacu Rosu' din cadrul Ocolului Silvic Tulghes , cu 30.4 ha (judetul Harghita);
b) parcelele silvice: 86A.N, 87N, 88, 89A, 90A.B, 91A.B, 92A.C.D.F.G, U.P. V-'Bicajel' din cadrul Ocolului Silvic Bicaz , cu 365.3 ha (judetul Neamt);
(2) Zona de protectie integrala a PNCB-H , cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul PNCB-H. In aceasta zona sunt interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, orice forme de folosire a terenurilor incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare, activitatile de constructii-investitii.
Prin exceptie, in zona de protectie integrala, se pot desfasura urmatoarele activitati:
- activitati stiintifice si educative;
- activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii;
- utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunitatilor care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora in orice forma recunoscuta prin legislatia nationala in vigoare, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de APNCB-H, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
- localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
- interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
- interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea administratiei si cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
- actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, la propunerea APNCB-H, cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea APNCB-H, cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
- actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care nu necesita extrageri de arbori, si actiunile de monitorizare a acestora;
- actiunile de combatere a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure, in cazul in care apar focare de inmultire, la propunerea APNCB-H, cu avizul consiliului stiintific si in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
Zona de protectie integrala din cadrul PNCB-H cuprinde:
a) parcelele si subparcelele silvice: 1 - 8, 10, 11A.B%, 20, 23 - 30, 32 - 38, 89 - 112, 113A.B.D.E, 114A.B, 115A.B.C.D.E, 116, 117A.C.V%(%4,0 HA), 164A.B.V din U.P. VIII - 'Lacu Rosu' din cadrul Ocolului Silvic Tulghes ( judetul Harghita );
b) parcelele si subparcelele silvice: 275 - 277 din U.B. 'Composesoratul Gheorgheni', proprietar Composesoratul Gheorgheni, din bazinetul Cupas, din cadrul Ocolului Silvic Particular Gheorgheni (judetul Harghita);
c) parcelele si subparcelele silvice: 125, 127 - 129 din U.P. IV - 'Damuc' din cadrul Ocolului silvic Bicaz ( judetul Neamt );
d) parcelele si subparcelele silvice: 1, 5, 61 - 72, 82 - 85, 89M1, 92B.E.H.I.M1, 93 - 96, 111, 112 din U.P. V - 'Bicajel' din cadrul Ocolului Silvic Bicaz ( judetul Neamt );
e) parcelele si subparcelele silvice: 51, 52, 54 - 56, 58 - 60 din U.P. V - 'Bicajel', proprietar Composesoratul Tomesti, din cadrul Ocolului Silvic Bicaz ( judetul Neamt );
f) parcelele si subparcelele silvice: 1 - 2A.B.C, 3, 32 - 48 din U.P. VI - 'Lapos' din cadrul Ocolului Silvic Bicaz ( judetul Neamt );
g) parcelele si subparcelele silvice: 41, 42, 57 - 58, 62, 63B.C.D.E..H.I, 64B-E, 65B, 67B, 68, 71D, 72, 75 - 84, 89 - 90, 101, 103, 104, 106, 108 din U.P. VII - 'Balan', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( judetul Harghita) si 59 - 61 din U.P. VII - 'Balan', proprietar Statul, din cadrul Ocolului Silvic Miercurea Ciuc ( judetul Harghita);
h) parcelele si subparcelele silvice: 130, 131 din U.P. VII - 'Balan', proprietar Composesoratul Tomesti, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( judetul Harghita);
i) parcelele si subparcelele silvice: 123A.B.V, U.B. VII - 'Sandominic', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc (judetul Harghita);
j) enclavele aflate in interiorul grupurilor de parcele enumerate mai sus: E1 (U.P. VIII, u.a. 7C, cu 1,3 ha), E9 (U.P. VIII, u.a. 25-26, cu 0,6 ha), E12 (U.P. VIII, u.a. 91-92, cu 17,2 ha), E3 (U.P. V, u.a. 94B-96A, cu 4,8 ha);
k) pasunea Mieilor ( 38,37 ha-Poiana Alba% ), din varful Hasmasul Mare, proprietar Kurk Jnos Gy?rgy din Miercurea Ciuc, pe raza jud. Neamt;
l) pasunea 'Trupul 10-Curmatura' din creasta Hasmasului Mare, proprietar Comuna Sandominic, parcelele 32A.B cu 62,4 ha;
m) pasunea 'Trupul 7-Curmatura' din creasta Hasmasului Mare, proprietar Comuna Voslobeni, parcelele 35A.B.C cu 22,7 ha;
n) pasunea 'Trupul 20-Trei Fantani-Tarcau' din creasta Hasmasului Mic ( ?csem ), proprietar Composesoratul Tomesti, parcelele 81B (11,1 ha) si 82 (99,4 ha), total 110,5 ha;
o) Lacul Rosu (u.a. 95T si N, U.P. VIII-'Lacu Rosu', din cadrul Ocolului Silvic Tulghes);
p) Cheile Bicazului;
q) Rezervatia Naturala Avenul Licas ( 5 ha );
r) Rezervatia Naturala 'Cheile Sugaului' ( suprafata suprapusa cu PNCB-H ).
(3) Zona de conservare durabila, denumita si zona tampon a PNCB-H: este zona in care sunt permise activitati de gospodarire si valorificare a resurselor naturale cu respectarea principiilor de utilizare durabila a acestora, in conformitate cu planul de management al PNCB-H. Aceasta zona nu se include in zonele cu protectie integrala, stricta sau de dezvoltare durabila a activitatilor umane.
In zonele de conservare durabila se pot desfasura urmatoarele activitati:
- activitati stiintifice si educative;
- activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii;
- utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de APNCB-H, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
- localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
- interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
- interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al PNCB-H, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
- actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu acordul APNCB-H, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu acordul APNCB-H, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
- activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitati care depasesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul APNCB-H, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
- activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, in limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice sau juridice care detin/administreaza terenuri in interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu acordul APNCB-H;
- lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor, lucrari speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, cu exceptia cazurilor in care se manifesta atacuri de daunatori ai padurii ce se pot extinde pe suprafete intinse, in primul rand de parcele intregi limitrofe zonelor cu protectie stricta sau integrala, in restul zonei-tampon fiind permisa aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restrictii impuse de planul de management al parcului si de ghidurile de gospodarire a padurilor in arii naturale protejate.
Zona de conservare durabila din cadrul PNCB-H cuprinde:
a) in zona Statiunii Lacu Rosu:
1. parcelele si subparcelele silvice: 9 (fond forestier national, proprietate privata a persoanelor fizice), 75Ad ( 75A-terenul situat intre drumul ce duce la Pastravaria 'Lacu Rosu', pr. Licas si Pr. Rosu, teren folosit in trecut in scopuri de administratie silvica-cosire), 165 (fond forestier national, proprietate publica a Statului) si 11Ad ( 11Ad-fond forestier national, proprietate privata a persoanelor fizice, folosit in trecut in scopuri de administratie silvica-cosire, delimitat in teren de DN12C, limita cu u.a. 11A la sud, malul Lacului Rosu si bornele silvice 50 si 49 la nord, ), situate in intravilanul Statiunii Lacu Rosu conform PUG (proiect nr. 2644/2000), din U.P. VIII - 'Lacu Rosu' din cadrul Ocolului Silvic Tulghes ( judetul Harghita );
2. parcelele si subparcelele silvice: 113V (1,1 ha), 114V1 (0,9 ha), 114V2 (6,0 ha), 114C (0,7 ha), 115V (0,6 ha), 117V%(4,7 ha%) din U.P. VIII - 'Lacu Rosu' din cadrul Ocolului Silvic Tulghes ( judetul Harghita ). In cazul in care in urma realizarii procedurii evaluarii de mediu a unui proiect initiat de autoritatea publica locala (Primaria Municipiului Gheorgheni) privind realizarea unei instalatii de transport pe cablu care sa deserveasca partia de schi, suprafetele (din zona de protectie integrala/conservare durabila) prevazute a fi ocupate de piloni si statia finala se constituie in zona de dezvoltare durabila dar nu mai mult de 0,03 ha ( 3 ari ).
3. banda de protectie cu latimea de 50 m limitrofa Lacului Rosu, din intravilanul Lacu Rosu-Municipiul Gheorgheni, indiferent de forma de proprietate a terenurilor (publica sau privata a Municipiului Gheorgheni sau privata a persoanelor fizice/juridice). Se mentioneaza aici urmatoarele constructii legale existente in zona debarcader: Vila 'Ranova'-proprietar Trufas Victor, Vila 'Kdr Jen? si Fbin Melinda' (proprietari) si Vila 'Debarcader'-gestionar SC VIRIDIS SRL.
4. enclava: E8 (intre u.a. 10 si 12 din U.P. VIII, cu 0,1 ha).
b) in zona Licas:
1. parcelele si subparcelele silvice: 85, 86, 87, 88, U.P. VIII - 'Lacu Rosu' din cadrul Ocolului Silvic Tulghes ( judetul Harghita );
2. pasunea - 'Trupul Gaura' din Varful Licas, proprietar Composesoratul Gheorgheni - Tulghes, parcelele 1A.B.C cu 40, ha.
c) in zona Cupas:
1. pasunea Cupasul Mic, din bazinul Cupas, proprietar Composesoratul Gheorgheni, cca 10 ha, din raza U.B.- 'Composesorat Gheorgheni', interiorul parcelei silvice 276, din cadrul Ocolului Silvic Particular Gheorgheni;
2. parcela silvica: 164Ad ( 2,6 ha, teren administrativ-cosire ), din U.P. VIII - 'Lacu Rosu', din cadrul Ocolului Silvic Tulghes.
d) in zona Trei Fantani:
1. parcelele si subparcelele silvice: 73 - 81, U.P. V - 'Bicajel' din cadrul Ocolului Silvic Bicaz ( judetul Neamt );
2. enclavele din interiorul acestor parcele: E1 (U.P. V, u.a. 76-77, cu 0,4 ha), E2 (U.P. V, u.a. 76-78A, cu 0,4 ha).
e) in zona Ghilcos:
1. parcelele si subparcelele silvice: 16, 97 - 110, U.P. V - 'Bicajel' din cadrul Ocolului Silvic Bicaz ( judetul Neamt );
2. enclavele din interiorul acestor parcele: E4 (U.P. V, u.a. 101A-102D, cu 2,3 ha), E5 (U.P. V, u.a. 101-102-103, cu 29,1 ha) si E6 (U.P. V, u.a. 100B-104A, cu 1,1 ha) - Gropile Ghilcosului.
f) in zona Hasmasul Mare:
1. parcelele si subparcelele silvice: 69B, 70B, 73C, U.P. VII - 'Balan', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( judetul Harghita );
2. parcelele si subparcelele silvice: 110A.B.C.G.F, 111, 112A.B.C, 114A.C, 115A.C.Ad, 116A.E.F.Ad, 117A.B.E.F, 118A.B.D, 119A.B.C.D.E.F.Ad, 120A.B, 121A.B.C.D.E, 122, 134, 135A.B.C.V, 136A.B, 137A.B.C, 138A.B.C.Ad, 142A.B.C, U.B. VII - 'Sandominic', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc (judetul Harghita);
3. enclava: E - 0,5 ha ( Cabana 'Piatra Singuratica', conf. amenajamentului silvic OS Izv. Mures-1992 ), actualmente inclusa in u.a. 84A, U.P. VII-'Balan', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc
g) Zona Tarcau:
1. parcelele si subparcelele silvice: 44, 46, 48, 50, U.P. V - 'Bicajel', proprietar Composesoratul Tomesti, din cadrul Ocolului Silvic Bicaz ( judetul Neamt );
2. pasunea 'Trupul 20-Trei Fantani-Tarcau' din Hasmasul Mic ( ?csem ), proprietar Composesoratul Tomesti, parcelele 27A (9,4 ha), 27B (1,2 ha) si 81A (41,3 ha), total 51,9 ha ( judetul Harghita );
3. parcelele si subparcelele silvice: 135, U.P. VII - 'Balan' , proprietar Composesoratul Tomesti, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( judetul Harghita );
4. parcelele si subparcelele silvice: 20A.B.C, 21A.B, 22A.B.C.E, 23A.B din U.B. V - 'Tomesti', proprietar Composesoratul Tomesti, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( judetul Harghita );
5. pasunea 'Trupul 7-Campul Gropii-Lic' din bazinul Tibec, proprietar Composesoratul Tomesti, parcelele 26A(8,0ha), 26B(5,6ha), 26C(11,7ha), 26D(2,0ha), 26E(5,6ha pasune impadurita), total 32,9 ha ( judetul Harghita );
(4) Zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane din PNCB-H.
In zona de dezvoltare durabila sunt permise :
- activitati stiintifice si educative;
- activitati de ecoturism, inclusiv cele care necesita realizarea de constructii-investitii;
- utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de APNCB-H, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
- localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
- interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
- interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al PNCB-H, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
- actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu acordul APNCB-H, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu acordul APNCB-H, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
- activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitati care depasesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul APNCB-H, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
- activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, in limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice sau juridice care detin/administreaza terenuri in interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu acordul APNCB-H;
- lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor, lucrari speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, cu exceptia cazurilor in care se manifesta atacuri de daunatori ai padurii ce se pot extinde pe suprafete intinse, aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv, tratamentul taierilor succesive clasice ori in margine de masiv;
- activitati de investitii-dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabila a resurselor naturale si de prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra peisajului si biodiversitatii;
- activitati specifice modului de productie ecologic de cultivare a terenului agricol si cresterea animalelor, in conformitate cu legislatia specifica din sistemul de agricultura ecologica;
- alte activitati traditionale efectuate de comunitatile locale.
Zona de dezvoltare durabila din PNCB-H cuprinde:
a) Intravilanul Statiunii Lacu Rosu din cadrul Municipiului Gheorgheni (judetul Harghita), exceptand :
1. parcelele silvice din zona de protectie integrala, mentionate la articolul 4, aliniatul (2), litera a), ce se suprapun partial sau total cu intravilanul Statiunii Lacu Rosu din cadrul Municipiului Gheorgheni conform PUG-proiect nr. 2644/2000 (judetul Harghita);
2. parcelele silvice din zona de conservare durabila (tampon), mentionate la articolul 4, aliniatul (3), lit. a), pct. 1., din interiorul intravilanului Statiunii Lacu Rosu din cadrul Municipiului Gheorgheni conform PUG-proiect nr. 2644/2000 (judetul Harghita);
3. parcelele silvice din zona de conservare durabila (tampon), mentionate la articolul 4, aliniatul (3), litera a), pct. 2., ce se suprapun partial sau total cu intravilanul Statiunii Lacu Rosu din cadrul Municipiului Gheorgheni conform PUG-proiect nr. 2644/2000 (judetul Harghita);
4. o banda de protectie cu latimea de 50 m limitrofa Lacului Rosu aflata in zona de conservare durabila (tampon)- indiferent de forma de proprietate a terenurilor incluse in banda ( publica sau privata a Municipiului Gheorgheni, sau privata a persoanelor fizice/juridice), mentionata la articolul 4, aliniatul (3), lit. a), pct. 3.;
b) enclavele cu constructii din zona de intravilan a Statiunii Lacu Rosu, aflate in interiorul fondului forestier: E18 -'Vila Bors' (U.P. VIII, interiorul u.a. 94A, cu 0,6 ha), delimitata de fondul forestier din U.P. VIII -'Lacu Rosu' din cadrul OS Tulghes prin bornele silvice 288, 289, 290 si 291 si 'Cabana Suhard' delimitata de fondul forestier din U.P. VIII - 'Lacu Rosu' din OS Tulghes prin bornele silvice 511, 512, 514 si 515, conform PUG -Statiunea Lacu Rosu din Municipiul Gheorgheni-proiect nr. 2644/2000;
c) intravilanul Comunei Bicaz-Chei de la intrarea in Cheile Bicazului ( judetul Neamt ), zona cu fanete si gospodarii particulare, delimitata astfel: limita cu fondul forestier administrat de O.S. Bicaz, U.P. IV-Damuc, bornele silvice 348, 717, 713, 714, 715, 716, 357, pana la paraul Bicaz si aval pe firul acestuia pana la U.P. VI-Lapos borna 121, 120 si 126 pe limita fondului forestier pana la intersectia cu drumul forestier Sugau si inapoi pe acesta pana la DN 12 C (conform PUG - Comuna Bicaz - Chei - nr. proiect 55/1999);
d) zona de extravilan de pe raza administrativa a Comunei Bicaz - Chei cu proprietati particulare cu constructii din amonte de tunel , zona delimitata de: fondul forestier administrat de O.S. Bicaz, U.P. VI - Lapos, ( u.a. 1, 2 la nord ) prin bornele silvice 1, 2 bis, 3 bis, 5 si paraul Bicaz ( conform amenajamentului silvic in vigoare al O.S. Bicaz - 2004 ) inclusiv zona administrativa cu cantonul silvic al O.S. Bicaz ( u.a. 2Ad-0,4ha si 2C-0,1 ha, U.P. VI-'Lapos' din cadrul O.S. Bicaz );
e) parcelele silvice: 9C ( 0,1 ha, terenul aflat in fondul forestier proprietete publica a Statului, cu cladirea 'Punctului de Informare' a Administratiei Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas), 75 S% si C ( 75S%-pastravaria-cca 0,6 ha si 75C-cladirile administrative-0,2 ha, total cca 0,8 ha, pastravaria Lacu Rosu-pr. Licas ), 94C (Cabana de vanatoare-'Lacu Rosu') a OS Tulghes din U.P. VIII - 'Lacu Rosu' din cadrul Ocolului Silvic Tulghes ( judetul Harghita ) situate in intravilanul Statiunii Lacu Rosu conform PUG (proiect nr. 2644/2000);
f) parcela silvica: 164C (0,2 ha, canton silvic 'Cupas' ), din U.P. VIII - 'Lacu Rosu', din cadrul Ocolului Silvic Tulghes .
(5) Harta zonarii interne a PNCB-H este prezentata in Anexa nr. XII la Planul de Management.
Art. 5. Responsabilitatea administrarii PNCB-H revine Regiei Nationale a Padurilor -Romsilva prin structura special constituita numita Administratia Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas (denumita in continuare APNCB-H), conform Contractului de Administrare nr. 736 / 22.05.2004 incheiat intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si RNP-Romsilva. In acest scop APNCB-H elaboreaza planul de management prin care se realizeaza administrarea si gospodarirea unitara si integrata a ariei naturale protejate, se urmareste respectarea masurilor si actiunilor manageriale, se organizeaza si desfasoara activitati specifice si se supravegheaza toate activitatile care se desfasoara pe teritoriul PNCB-H, astfel incat acestea sa se conformeze obiectivelor de management ale Parcului National, in conformitate cu obiectivele de parc national stabilite prin OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind 'regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice'.
Art. 6. Regulamentul PNCB-H cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate in PNCB-H pentru atingerea masurilor de management specifice pentru parcurile nationale si pentru siturile Natura 2000.
Art. 7.
(1) activitatile de elaborare si aplicare a Planului de Management si Regulamentului PNCB-H legate de masurile de conservare a patrimoniului natural si in deosebi a biodiversitatii sunt coordonate si avizate de Consiliul Stiintific al Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas (denumit in continuare CS), cu rol de autoritate stiintifica pe raza PNCB-H, constituit in baza Ord. M.M.G.A. nr. 651/27.10.2004;
(2) planul de management si regulamentul PNCB-H se elaboreaza de catre APNCB-H, cu consultarea factorilor implicati si se aproba conform legii.
Art. 8. Activitatile care se desfasoara pe suprafata Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas se supun avizarii APNCB-H . Emiterea actelor de reglementare pentru activitati/planuri/proiecte in PNCB-H si, dupa caz, in vecinatatea acestora se realizeaza numai cu avizul APNCB-H si al Comisiei Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane:
(1) activitatile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului in PNCB-H se supun procedurii de evaluare de mediu sau respectiv de evaluare a impactului asupra mediului;
(2) avizele APNCB-H pentru activitatile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului in PNCB-H se emit in baza Hotararilor de Consiliu Stiintific, date in urma analizarii solicitarilor de catre membrii Consiliului Stiintific al PNCB-H.
Art. 9. Pe teritoriul PNCB-H si in vecinatatea acestuia se interzice desfasurarea de activitati care pot genera un impact negativ asupra mediului, in lipsa actelor de reglementare specifice.
Art. 10. Pentru avizarea activitatilor, planurilor, proiectelor care urmeaza sa se desfasoare /implementeze pe raza PNCB-H, sau in imediata vecinatate, solicitantii trebuie sa depuna la administratia parcului o cerere scrisa care sa contina datele de contact ale solicitantului, descrierea activitatii, planului sau proiectului propuse spre avizare precum si o harta/schita a localizarii acestuia. De asemenea vor fi anexate de copii ale: documentelor de identificare ale solicitantului, extras de Carte Funciara, Plan de situatie si incadrare in zona, Certificat de Urbanism (dupa caz) si ale documentelor relevante cu privire la activitatea, planul sau proiectul propus (memoriu tehnic, proiect tehnic etc). In vederea eliberarii avizului, APNCB-H poate solicita si alte informatii suplimentare.
Art. 11. Participarea factorilor interesati de managementul Parcului se asigura numai prin intermediul APNCB-H si prin Consiliul Consultativ de Administrare, alcatuit din reprezentanti ai institutiilor, organizatiilor economice, organizatiilor neguvernamentale, autoritatilor si comunitatilor locale, care detin cu orice titlu suprafete, bunuri sau au interese in perimetrul ori in vecinatatea ariei naturale protejate si care sunt implicate si interesate in aplicarea masurilor de protectie, in conservarea si dezvoltarea durabila a zonei. Consiliul Consultativ de administrare s-a constituit in baza prevederilor Ord. M.M.G.A. nr. 944/06.10.2005 si are un rol consultativ in planificarea si realizarea activitatilor legate de gospodarirea PNCB-H.

Capitolul 2. REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR IN PARCUL NATIONAL CHEILE BICAZULUI - HASMAS
2.1. Activitati de silvicultura, de gospodarire a fondului cinegetic si piscicol
2.1.1. Fondul forestier
Art. 12. Fondul forestier national proprietate publica a statului, a unitatilor administrative teritoriale, fondul forestier privat si vegetatia forestiera din afara acestuia va fi administrat prin structuri silvice de stat sau private conform legislatiei in vigoare.
Art. 13. Referitor la respectarea regimului silvic pe raza PNCB-H:
(1) pe terenurile care fac parte din fondul forestier national inclus in PNCB-H se executa numai lucrarile prevazute in amenajamentele silvice specifice ariilor naturale protejate, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind zonarea functionala a padurilor si zonarea interna a PNCB-H prevazuta la articolul 4;
(2) la amenajarea padurilor de pe teritoriul PNCB-H se vor respecta normele tehnice de amenajare specifice ariilor naturale protejate.;
(3) in scopul punerii in concordanta cu obiectivele PNCB-H, amenajamentele silvice, atat pentru fondul forestier de stat cat si pentru cel privat de pe raza PNCB-H, nu pot fi supuse aprobarii autoritatii centrale care raspunde de silvicultura decat dupa obtinerea avizului administratorului PNCB-H dat in baza hotararii Consiliului Stiintific. In acest sens, beneficiarul amenajamentului are obligatia de a invita un reprezentant al APNCB-H la conferintele de amenajare;
(4) structurile silvice de administrare ale fondului forestier national de pe raza PNCB-H, sunt obligate:
a) sa inainteze in vederea avizarii catre APNCB-H borderoul de amplasare a masei lemnoase pe suprafata PNCB-H inainte de inceperea noului an forestier;
b) sa solicite avizul APNCB-H pentru autorizarea partizilor de exploatare a masei lemnoase, din fondul forestier national si din afara acestuia, in cadrul procedurii de obtinere a actelor de reglementare necesare (Autorizatia de mediu). Avizul APNCB-H va fi eliberat in urma analizarii fiecarui caz in parte (partida-Act de punere in valoare) si va consta in verificarea urmatoarelor aspecte:
1. lucrarile de punere in valoare executate, d.p.d.v. al respectarii amenajamentului silvic;
2. procesul tehnologic propus pentru exploatarea masei lemnoase;
3. termenele de exploatare propuse.
Avizul APNCB-H va fi eliberat dupa analiza fiecarui caz in parte in cadrul CS si emiterea unei Hotarari a CS.
c) sa solicite un delegat din partea APNCB-H pentru a participa la efectuarea controlului respectarii regulilor de exploatare cel putin o data in perioada valabilitatii unei Autorizatii de exploatare;
d) sa solicite un delegat din partea APNCB-H pentru a participa la reprimirea parchetelor de exploatare;
e) sa transmita anual la APNCB-H situatia aplicarii amenajamentelor silvice pe suprafata parcului, in vederea monitorizarii respectarii aplicarii in practica a tipului tratamentelor, intensitatii si volumului taierilor in fondul forestier national si in vegetatia forestiera din afara fondului forestier national de pe raza PNCB-H si a completarii capitolului privind modul de aplicare al Planului de Management.
(5) propunerile de derogare de la amenajamentele silvice in vigoare, pe teritoriul PNCB-H, se pot face numai cu avizul administratorului PNCB-H dat in baza Hotararii Consiliului Stiintific al PNCB-H si cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
Art. 14.
(1) scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza PNCB-H, cu exceptia celor aflate in zonele de dezvoltare durabila, se poate face numai pentru obiective care vizeaza asigurarea securitatii nationale, asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor si animalelor si prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetarii stiintifice si bunei administrari a PNCB-H;
(2) scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza PNCB-H, conform alin. (1), se face numai cu avizul APNCB-H dat in baza hotararii CS, cu avizul Comisiei Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, cu aprobarea autoritatii publice centrale cre raspunde de silvicultura, in conformitate cu OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind 'regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice' si 'Codul silvic'.
Art. 15. Elaborarea planurilor de amenajament silvic pentru proprietarii fondului forestier national de pe raza PNCB-H va include o faza de consultare publica, atit in cadrul conferintelor de amenajare, cit si in reuniuni organizate - dupa necesitate - de APNCB-H. Procedurile de elaborare a planurilor de amenajare in PNCB-H vor include cel putin consultarea urmatorilor factori: APNCB-H, Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane, Agentia de Protectia Mediului din regiune, Apele Romane si alti factori interesati, dupa caz (universitati, experti locali, comunitati locale etc.).
Art. 16. In gospodarirea fondului forestier national din PNCB-H se vor aplica urmatoarele reguli:
(1) suprafetele de teren care prezinta interes deosebit sub raportul biodiversitatii se vor constitui in subparcele, indiferent de intinderea lor, in toate situatiile in care acest lucru este posibil. Acest aspect va fi realizat odata cu revizurea amenajamentelor silvice ce se vor adapta planului de management aprobat si odata cu identificarea in teren a zonelor cu specii si habitate de interes comunitar;
(2) in arboretele mature, lemnul mort sa reprezinte minim 5-10 m3 pe hectar; realizarea acestui obiectiv se va urmari prin toate lucrarile de ingrijire, de conservare si de aplicare a tratamentelor, amenajamentele silvice precizand masuri corespunzatoare;
(3) lucrarile de igiena se vor executa numai pentru prevenirea unor focare de daunatori forestieri cu grad ridicat de periculozitate si in unele situatii deosebite, in care proportia lemnului mort este semnificativa. Lucrarile respective se vor aviza de catre APNCB-H, in baza Hotararii CS al PNCB-H;
(4) pentru valorificarea masei lemnoase rezultate prin aplicarea tratamentelor, se vor adopta si aplica tehnologii si procedee de exploatare ecologice, urmarindu-se evitarea si/sau reducerea la maximum posibil a vatamarilor asupra solului, asupra arborilor remanenti, asupra subarboretului asupra semintisurilor si paturii erbacee, respectandu-se urmatoarele reguli:
a) arborii doborati vor fi sectionati la cioata in piese de maxim 12 m lungime in vederea colectarii;
b) corhanitul este interzis;
c) adunatul si scosul lemnului se vor realiza doar cu atelaje;
d) in cazul lipsei de cai de colectare amenajate pe pante de peste 250 se vor folosi funicularele pentru colectarea lemnului;
e) colectarea masei lemnoase cu tractoare se va face doar pe caile de colectare existente, iar refacerea, modificarea sau extinderea acestora se vor face doar cu avizarea APNCB-H;
f) nu se va permite instalarea de constructii pasagere, pentru cazarea muncitorilor se vor folosi vagoane dormitor prevazute cu container pentru depozitarea deseurilor;
g) pentru obtinerea acordului APNCB-H in vederea deschiderii de noi drumuri forestiere sau de tractor, solicitantul va prezenta un memoriu de necesitate, proiect tehnic care respecta reglementarile privind amenajarea si gospodarirea padurilor incluse in arii naturale protejate, insotit de studiul de impact de mediu intocmit de firme autorizate in acest sens;
h) santierele de exploatare a masei lemnoase nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 1,5 km de barloage de urs si, in perioada 01.09-30.10, de zonele de boncanit pentru cerb.
(5) amplasarea si punerea in valoare a masei lemnoase se va face in stransa legatura cu periodicitatea fructificatiei speciilor (speciei) principale, si cu cresterea si dezvoltarea semintisului utilizabil si valoros. La nevoie, doar in cazuri bine justificate de catrea administratorii de paduri (pericol de alunecari de teren, de eroziune a solului etc) in ochiurile deschise si neregenerate natural corespunzator, se va interveni cu completari sau impaduriri, numai cu material forestier de reproducere obtinut din arborete autohtone. In PNCB-H, lucrarile de punere in valoare se vor subordona functiilor specifice fixate (permanenta padurii, ameliorarea stabilitatii, conservarea biodiversitatii, cresterea eficientei ecoprotective, etc.) si, in niciun caz marimii posibilitatii sau recoltarii anuale a acesteia, in conditii cat mai avantajoase economic;
(6) conform legislatiei in vigoare in PNCB-H nu este permisa aplicarea tratamentelor taierilor rase.
2.1.2. Gestionarea fondului cinegetic
Art. 17. Actualii gestionari ai fondurilor de vanatoare de pe raza PNCB-H sunt obligati sa asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vanatoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare, cu respectarea legislatiei specifice ariilor naturale protejate.
Art. 18. Dupa expirarea/rezilierea contractelor actuale de gestionare, pe raza PNCB-H nu se vor mai constitui fonduri de vanatoare iar managementul populatiei faunei de interes cinegetic din PNCB-H se va face de catre APNCB-H, in baza hotararilor Consiliului Stiintific, conform prevederilor din planul de management. Fondurile de vanatoare existente, din perimetrul PNCB-H, vor avea statutul de zone de refugiu pentru vanat si pot fi gestionate doar ca rezervatii cinegetice.
Art. 19. In PNCB-H, vanatoarea este interzisa
Art. 20. Faptele ilegale din domeniul vanatorii pot fi constatate si sanctionate de personalul imputernicit al APNCB - H conform Legii 407/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
2.1.3. Fondul piscicol
Art. 21. Fondul piscicol de pe raza PNCB-H este reglementat astfel:
(1) Pe teritoriul PNCB-H se instituie urmatoarele zone ihtiofaunistice de protectie, din zona de protectie integrala:
a) Lacul Rosu;
b) paraul Verescheu (de la varsarea din baraj si pana la varsarea in Lacul Rosu);
c) paraul Licas (sectorul cuprins intre obarsie si confluenta cu pr. Verescheu);
d) paraul Bicaz (de la varsarea din Lacul Rosu si pana la confluenta cu pr. Sugau, jud. Neamt);
e) paraul Suhard ( de la obarsie si pana la varsarea in Lacul Rosu);
f) Paraul Cupas (de la intrarea in PNCB-H, confluenta cu pr. Goticului, borna silvica nr. 424/U.P. VIII-'Lacu Rosu' si pana la confluenta cu pr. Bicaz);
g) paraul Lapos (de la intrarea in PNCB-H, borna silvica nr. 8 din U.P. VI-'Lapos' si pana la confluenta cu pr. Bicaz);
h) paraul Sugau (de la intrarea in PNCB-H, confluenta cu pr. Barnadu, borna silvica nr. 125/U.P.VI-'Lapos' si pana la confluenta cu pr. Bicaz);
i) paraul Bicajel (de la intrarea in PNCB-H, in Cheile Bicajelului, borna silvica nr. 263/U.P.V-'Bicajel', si pana la confluenta cu pr. Bicaz);
(2) In zonele de protectie ihtiofaunistice se interzic:
a) pescuitul de orice natura;
b) recoltarea oricaror vietuitoare acvatice;
c) realizarea de lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, exploatarea sau depunerea de nisip si pietris, fara acordul APNCB-H;
d) efectuarea de lucrari de barare a cursurilor apelor fara ca acestea sa fie prevazute cu sisteme de scari functionale de traversare pentru pesti (gabioane special adaptate);
e) efectuarea de lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal la o distanta mai mica de 50 m, fara acordul APNCB-H;
f) exploatarea sau transferarea unor volume seminificative de apa care afecteaza conditiile de habitat.
Art. 22. Este interzisa realizarea de ferme piscicole pe cursurile naturale de apa din cadrul PNCB-H (la ora actuala, pe pr. Licas, suprapusa partial cu parcul, exista 'Pastravaria Lacu Rosu' a R.N.P.-Romsilva, Directia Silvica Miercurea Ciuc, gestionata prin Ocolul Silvic Tulghes).
Art. 23. Pe raza PNCB-H nu este permisa cresterea in cultura a altor organisme acvatice decat cele indigene (pesti, crustacei, moluste).
Art. 24. Este interzisa introducerea de specii acvatice alohtone in Lacul Rosu.
Art. 25. Modificarea limitelor sau delimitarea si descrierea de noi zone de protectie ihtiofaunistica se vor face la propunerea APNCB-H, cu avizul CS si aprobarea Autoritatilor Centrale pentru Agricultura si Mediu.
Art. 26. Lucrarile de amenajare a cursurilor de apa se desfasoara doar cu avizul APNCB-H. Autorizarea lucrarilor de: corectare a torentilor, construire, reparare sau modificare a barajelor se vor face numai cu avizul APNCB-H, obtinut in baza Hotararii CS. In cazul in care pe cursurile de apa unde se amplaseaza aceste lucrari exista specii de pesti, crustacee si moluste se vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime in aval de lucrarile cu caracter hidrotehnic permanent, menite sa asigure supravietuirea, migrarea si reproducerea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice.
Art. 27. Sunt interzise orice lucrari de amenajari hidrotehnice in perimetrul Lacului Rosu.

2.2. Pasunat si cosit

Art. 28.
(1) pe teritoriul PNCB-H activitatea pastorala se desfasoara respectandu-se studiile de specialitate in domeniu, inclusiv incarcatura de animale (capacitatea de suport) conform bonitatii pasunilor montane , stabilita prin studii de specialitate avizate de APNCB-H;
(2) responsabilitatea exploatarii corecte a pasunilor si fanetelor pe teritoriul PNCB-H revine proprietarilor si administratorilor acestora (persoane fizice, asociatii de proprietari sau comunitati locale);
(3) proprietarii au obligatia sa utilizeze pasunile si fanetele conform actualei lor destinatii;
(4) este interzisa impadurirea pasunilor si fanetelor pe cale artificiala;
(5) se interzice pasunatul fanetelor pe timpul verii.
Art. 29.
(1) utilizarea pasunilor montane de pe raza parcului este permisa doar pentru proprietarii care detin pasuni in zona PNCB-H si pentru asociatiile, firmele sau persoanele fizice din localitatile Sandominic, Balan, Voslobeni, Tomesti, Lacu Rosu, Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Barnadu, Bicajel, Damuc, Trei Fantani si Gheorgheni, in conditiile prevazute in prezentul Regulament , in baza unui contract incheiat cu administratorul legal al pasunii si avizat de APNCB-H;
(2) APNCB-H participa la avizarea studiilor silvopastorale ce se intocmesc pe raza PNCB-H si le supune avizarii CS;
(3) este obligatorie respectarea numarului maxim de animale domestice pe specii si categorii care intra pe pasuni, numar prevazut in studiile silvopastorale ale fiecarei pasuni si a duratei optime de pasunat (din ultima decada a lunii aprilie pana in ultima decada a lunii octombrie, Sf. Gheorghe- Sf. Dumitru);
(4) pe teritoriul parcului este interzis pasunatul cu un numar de animale care depaseste capacitatea de suport a pasunii sau cu animale care nu apartin comunitatilor, asociatiilor, firmelor sau persoanelor fizice care isi au sediul sau respectiv domiciliul in localitatile Sandominic, Balan, Voslobeni, Tomesti, Lacu Rosu, Bicaz-Chei, Barnadu, Bicajel, Damuc, Trei Fantani si Gheorgheni;
(5) este obligatoriu ca la solicitarea APNCB-H stapanii de munte sa scoata in termen de 10 zile animalele care incalca alin. 3 si 4 ale acestui articol.
Art. 30. Pasunatul se supune urmatoarelor reglementari:
(1) pasunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier national din PNCB-H este reglementat prin 'Codul Silvic', Legea nr. 31/2000 privind 'stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice' si Legea nr. 407/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;
(2) pe pasunile situate in PNCB-H, pasunatul animalelor domestice se desfasoara in conformitate cu, zonarea interna a PNCB-H si conform prevederilor studiilor de pasunat, dupa cum urmeaza:
a) este interzis pasunatul in zona cu protectie stricta a PNCB-H;
b) este interzis pasunatul in zona de protectie integrala si de conservare durabila (tampon) a PNCB-H, fara avizul APNCB-H;
c) este interzis pasunatul la mai putin de 50 de metri de abruptul stancos al masivului Hasmasului Mare si Hasmasului Mic (din trupurile de pasuni prevazute la articolul 4, aliniatul (2), literele k),l),m),n) si aliniatul (3), litera g), punctele 2. si 5. )
d) este interzis pasunatul la mai putin de 50 de metri de Piatra Singuratica (din trupul de pasune prevazut la articolul 4, aliniatul (2), literele l) );
e) este interzis pasunatul in enclava cu cabana Piatra Singuratica (enclava: E - 0,5 ha - Cabana 'Piatra Singuratica', conf. amenajamentului silvic OS Izv. Mures-1992, actualmente inclusa in u.a. 84A, U.P. VII-'Balan', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc, prevazuta la articolul 4, aliniatul (3), litera f), punctul 3.) si in enclava din aval de cabana Piatra Singuratica (u.a. 123V, U.B.VII-'Sandominic', proprietar Composesoratul Sandominic, din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc);
(3) detinatorii legali ai pasunilor aduc la cunostinta APNCB-H continutul caietelor de sarcini privind inchirierea pasunilor;
(4) administratia PNCB-H are dreptul de a verifica in teren ca numarul de animale domestice pe pasuni sa corespunda capacitatii de suport pentru animale a acestor pasuni, conform bonitatii pasunilor prevazute in studiile mai sus amintite.
(5) pasunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul PNCB-H ;
(6) numarul de caini admis se stabileste prin contractul de pasunat, in functie de numarul de animale din fiecare turma, in limitele prevazute de legislatia in vigoare (Legea nr. 407/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ):
a) cainii vor avea obligatoriu jujee conform legislatiei in vigoare;
b) pentru fiecare caine este obligatoriu sa se prezinte adeverinta de vaccinare.
(7) trecerea prin fond forestier national si trecerea la locurile de adapat, pe teritoriul parcului se face cu respectarea reglementarilor in vigoare, numai pe anumite trasee stabilite din timp si delimitate in teren, in baza contractului incheiat intre administratorii si proprietarii de padure cu avizul APNCB-H;
(8) amplasarea de stane si adaposturi pastorale, adaptate specificului montan si incadrate in peisaj, este permisa numai cu aprobarea APNCB-H. Este interzisa amplasarea stanilor la o distanta mai mica de 200 m de traseele turistice;
(9) stabilirea locurilor si perioadelor de tarlire se va face obligatoriu cu avizul APNCB-H si respectarea prevederilor din studiile silvo - pastorale. Este interzisa amplasarea locurilor de tarlire in apropierea paraielor la o distanta mai mica de 50 m.
Art. 31. APNCB-H are dreptul sa verifice respectarea conditiilor sanitare prevazute de lege referitoare la vaccinarea animalelor .
Art. 32. APNCB-H monitorizeaza activitatea de pasunat in PNCB-H pentru stabilirea impactului acestei activitati asupra florei s faunei din Parc si pentru stabilirea unor eventuale restrictii in zonele afectate.
Art. 33. APNCB-H poate initia periodic studii pentru reevaluarea capacitatii de suport a pasunilor pe care le aduce la cunostinta proprietarilor in vederea reglementarii corespunzatoare a pasunatului.
Art. 34.
(1) scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza PNCB-H, cu exceptia celor aflate in zonele de dezvoltare durabila, se poate face numai pentru obiective care vizeaza asigurarea securitatii nationale, asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor si animalelor si prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetarii stiintifice si bunei administrari a PNCB-H;
(2) scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza PNCB-H, conform alin. (1), se face numai cu avizul APNCB-H dat in baza hotararii CS, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a autoritatii publice centrale in domeniul agriculturii si/sau silviculturii.
Art. 35. APNCB-H organizeaza si desfasoara actiuni de paza a capitalului natural de pe raza parcului, independent sau impreuna cu organele abilitate prin lege pe diferite domenii (silvicultura, agricultura, vanatoare, piscicultura, disciplina in constructii etc).
2.3. Utilizarea altor resurse
Art. 36. In PNCB-H sunt interzise:
(1) exploatarea resurselor minerale, a solului, litierei in scopuri comerciale, industriale si pentru nevoile proprii (gospodarii ale comunitatilor locale) , pe intreaga suprafata a parcului fara avizul APNCB-H;
(2) deschiderea de cariere de piatra si de balastiere pe raza PNCB-H;
(3) realizarea captarilor de apa in scopuri comerciale, industriale si pentru nevoi proprii (gospodarii ale comunitatilor locale) pe intreaga suprafata a parcului, fara avizul APNCB-H;
(4) realizarea captarilor de apa de orice fel din Cheile Bicazului.
Art. 37. Se interzice colectarea si comercializarea ( indiferent de provenienta ) a oricaror specii de flora ocrotita, sau parti din acestea, precum si capturarea, comercializarea oricaror specii din fauna ocrotita, sau parti din acestea, pe teritoriul PNCB-H.
Art. 38.
(1) se interzice colectarea in orice scop a fructelor de padure, ciupercilor, plantelor, animalelor, rocilor, fosilelor si a oricaror esantioane de origine naturala de orice fel din zona de protectie integrala si de protectie stricta a PNCB-H;
(2) este interzisa recoltarea fructelor de padure, ciupercilor, plantelor medicinale, animalelor, rocilor, fosilelor in scop comercial pe intreg teritoriul PNCB-H;
(3) recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale pentru nevoi personale, din zona de conservare durabila (tampon) si dezvoltare durabila a PNCB-H, este permisa numai pentru proprietarii/detinatorii de terenuri din interiorul parcului: persoane fizice si membrii formelor asociative de proprietate.
2.4. Cercetare stiintifica

Art. 39. Cercetarea stiintifica in PNCB-H va fi orientata, pe cat posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversitatii, a formatiunilor geologice, geomorfologice si a peisajului.
Art. 40. Activitatea de cercetare stiintifica pe teritoriul PNCB-H se desfasoara cu avizul APNCB-H, care sprijina logistic, la solicitare si in masura posibilitatilor, activitatea de cercetare.
Art. 41. In baza rezultatelor temelor de cercetare desfasurate in PNCB-H, acceptate si avizate de forurile stiintifice abilitate, APNCB-H propune masurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Planului de Management al PNCB-H , masuri care se supun aprobarii Consiliului Stiintific.
Art. 42. In cazul temelor de cercetare care necesita date/informatii privind PNCB-H furnizate de APNCB-H, se va incheia un contract cu cei care deruleaza tema, contract care trebuie sa asigure accesul APNCB-H la rezultate in vederea utilizarii lor in activitatea de management a Parcului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord intre parti. Dreptul asupra utilizarii rezultatelor se stabileste prin contract.

2.5. Activitatea speologica
Art. 43.
(1) activitatea speologica se desfasoara conform reglementarilor legale in vigoare, cu avizul APNCB-H;
(2) accesul in pesterile de pe teritoriul Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas se face doar cu avizul APNCB-H.

2.6. Turism, reguli de vizitare

Art. 44. In PNCB-H sunt permise activitati controlate de turism si de educatie ecologica , cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului, potrivit prezentului Regulament.
Art. 45. Punctele de acces in PNCB-H sunt : din Judetul Neamt , la iesirea din localitatea Bicaz Chei spre Gheorgheni pe DN 12 C; din comuna Damuc prin satul Trei Fantani , din Judetul Neamt; din localitatea Gheorgheni spre Statiunea Lacu Rosu pe DN 12 C si localitatea Balan dinspre Comuna Sandominic pe DN 12 judetul Harghita.
Art. 46.
(1) accesul in PNCB-H este permis numai pe traseele turistice oficiale marcate pe harta turistica editata de APNCB-H cu semne conventionale (marcaje vopsite, cu banda, triunghi, cruce sau punct de culori diferite in functie de traseu si incadrate cu alb) stabilite ca fiind accesibile in lista avizata anual de autoritatea de specialitate in domeniu, cu exceptia:
a) angajatilor APNCB-H sau persoanelor imputernicite de aceasta;
b) membrilor serviciilor publice Salvamont in actiuni de salvare, patrulari sau antrenamente;
c) personalului silvic al Ocoalelor Silvice de pe raza parcului in exercitarea atributiunilor de serviciu;
d) proprietarilor si administratorilor de terenuri de pe raza parcului, imputernicitilor sau angajatilor acestora, agentilor economici/persoanele fizice care au relatii contractuale cu detinatorii de terenuri;
e) cercetatorilor, in cadrul temelor avizate de APNCB-H ;
f) voluntarilor angajati ai APNCB-H;
g) participantilor la competitii, actiuni, tabere organizate, in cazul in care prin programul actiunii s-a solicitat si motivat abaterea de la trasee si s-a avizat de catre APNCB-H;
h) institutiilor abilitate sa efectueze controale specifice pe raza APNCB-H;
i) grupuri organizate insotite de membrii ai APNCB-H.
(2) Este interzis cu desavarsire accesul turistilor pe traseele nemarcate (traseele traseele ce nu sunt prevazute in anexa nr. 8 la Planul de Management).
Art. 47. Vizitarea PNCB-H se face pe baza unui tarif de vizitare:
(1) tariful de vizitare al PNCB-H este aprobat de autoritatea centrala pentru protectia mediului si se percepe la punctele de acces si control marcate sau pe teritoriul Parcului de catre persoane autorizate de catre APNCB-H;
(2) cuantumul tarifului de vizitare va fi stabilit anual de catre APNCB-H si va fi supus aprobarii conform prevederilor legale;
(3) persoanele domiciliate in localitatile Sandominic, Balan, Voslobeni, Tomesti, Lacu Rosu, Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Barnadu, Bicajel, Damuc, Trei Fantani si Gheorgheni, nu platesc tariful de intrare in Parc;
(4) alte categorii de persoane care au dreptul sa intre in parc fara sa achite taxa de vizitare a parcului sunt cele prevazute la art. 45, alin. (1), lit. a)-h);
(5) circulatia localnicilor prin PNCB-H in localitatea Lacu Rosu sau satele limitrofe PNCB-H se face fara achitarea taxei de intrare in parc;
(6) copiii sub 10 ani insotiti de parinti si cei care participa la excursii organizate de scoli si licee in colaborare cu administratia parcului, nu platesc taxa de intrare in Parc;
(7) vizitarea PNCB-H se face numai pe baza achitarii biletului de intrare cu exceptia persoanelor care intra sub incidenta aliniatelor (3),(4),(5) si (6);
(8) elevii si studentii care viziteaza PNCB-H in afara unor excursii organizate beneficiaza de o reducere de 50% a tarifului de intrare in parc.
Art. 48. Intretinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee , desfintarea unor trasee actuale , amplasarea panourilor indicatoare si informative pe raza PNCB-H, se fac numai cu avizul APNCB-H ;
Art. 49. Camparea pe teritoriul Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas se reglementeaza astfel :
(1) Pe teritoriul PNCB-H, camparea este permisa in urmatoarele zone:
a) in zona de conservare durabila (tampon) mentionata la articolul 4., aliniatul (3), litera f), punctul 3., in enclava de 0,5 ha ( suprafata marcata si delimitata de APNCB-H de comun acord cu proprietarul ) din jurul Cabanei 'Piatra Singuratica' actualmente inclusa in u.a. 84A, U.P. VII-'Balan' din cadrul Ocolului Silvic de Regim Ciuc ( proprietar Composesoratul Sandominic);
b) in zona de conservare durabila (tampon) mentionata la articolul 4., aliniatul (3), litera c), punctul 2., in parcela silvica: 164Ad ( 2,6 ha, teren administrativ-cosire, suprafata marcata si delimitata de APNCB-H, de comun acord cu administratorul ), din U.P. VIII - 'Lacu Rosu', din cadrul Ocolului Silvic Tulghes.
c) in zona de dezvoltare durabila, cu avizul APNCB-H, si conform planurilor urbanistice in vigoare;
(2) saparea de santuri in jurul corturilor sau utilizarea oricaror materiale de origine vegetala (cetina, ferigi, muschi) sub corturi este interzisa;
(3) camparea in PNCB-H, in afara zonelor mentionate la aliniatele (1) si (2), este interzisa exceptand urmatoarele situatii:
a) pentru activitati de cercetare, cu aprobarea APNCB-H;
b) pentru voluntarii care lucreaza pe teritoriul Parcului , in situatia in care sarcinile primite o impun;
c) pentru angajatii APNCB-H, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu;
d) pentru membrii Salvamont.
(4) este interzisa camparea la mai putin de 50 m de Lacul Rosu, in zona construibila a intravilanului Lacu Rosu-Municipiul Gheorgheni si in fondul forestier national;.
Art. 50. Aprinderea focului pe teritoriul PNCB-H se reglementeaza astfel:
(1) focurile de tabara sunt permise doar in vetrele special amenajate cu aprobarea APNCB-H in acest scop;
(2) aprinderea focului este permisa numai in zonele de campare stabilite de catre APNCB-H, in vetrele special amenajate si semnalizate prin panouri informative, de catre APNCB-H;
(3) in intravilanul construibil al statiunii Lacu Rosu este interzisa aprinderea si folosirea focului in vetre fixe sau mobile la o distanta mai mica de 50 m fata de Lacu Rosu si la 100 m fata de padure. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor;
(4) se interzice aprinderea si folosirea focului prin orice metoda in Cheile Bicazului;
(5) se interzice taierea vegetatiei lemnoase din fondul forestier national, pentru aprinderea de focuri sau alte folosinte.
Art. 51. Accesul vizitatorilor insotiti de caini in PNCB-H este permis doar in conditiile in care cainii sunt tinuti permanent in lesa . Formatiile de Salvamont si patrulele organizate cu scop de paza pot utiliza in actiunile lor caini utilitari .
Art. 52. Perturbarea linistii in zonele de extravilan din Parc prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) , in locurile de campare sau in jurul cabanelor este strict interzisa .
Art. 53. Este interzisa intrarea in incinta oricarui stabiliment al APNCB-H , loc ingradit, piete de monitoring etc., unde acest lucru este notificat printr-un panou informativ.
Art. 54. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere etc., cei interesati vor cere avizul APNCB-H.
Art. 55. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe suprafata parcului.
Art. 56. Este strict interzisa degradarea/distrugerea oricarei constructii , imprejmuiri , bariere sau orice alte amenajari de pe teritoriul PNCB-H.
Art. 57. Aterizarea elicopterelor in PNCB-H fara autorizatie prealabila scrisa nu este permisa decat in cazuri de extrema urgenta.
Art. 58. Folosirea ambarcatiunilor pe Lacul Rosu este permisa doar pe baza avizului APNCB-H.
Art. 59. In PNCB-H sunt interzise:
(1) scaldatul in apele curgatoare si in Lacul Rosu;
(2) spalatul masinilor si utilizarea de detergenti pentru spalare in apele curgatoare, in Lacul Rosu sau in imediata vecinatate a acestora;
(3) utilizarea detergentilor si a oricaror substante chimice in mediul natural.
Art. 60. Fotografierea sau filmarea in scop comercial in PNCB-H este permisa numai cu avizul APNCB-H in urma achitarii unor tarife stabilite si conform unui contract .
Art. 61.
(1) circulatia autoturismelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, autovehiculelor de teren cu tractiune integrala, si a altor autovehicule cu motor care folosesc combustibili traditionali, in afara drumurilor publice din PNCB-H, cu exceptia persoanelor abilitate in exercitarea atributiilor de serviciu, este interzisa;
(2) circulatia utilajelor folosite la exploatarea si transportul masei lemnoase se va face doar pe traseele stabilite in Procesele tehnologice de exploatare, ce insotesc 'Autorizatiile de exploatare', si sunt avizate de APNCB-H;
(3) pe drumurile forestiere circulatia se face conform reglementarilor specifice;
(4) este interzisa deplasarea cu motorete, motociclete, ATV-uri sau QUAD-uri in Statiunea Lacu Rosu si Cheile Bicazului, in afara Drumului National (DN12C) sau in afara parcarilor special amenajate, cu exceptia persoanelor abilitate in exercitarea atributiilor de serviciu.
Art. 62. Practicarea ciclismului in PNCB-H este permisa numai pe traseele stabilite si semnalizate corespunzator de catre APNCB-H.
Art. 63. Practicarea turismului ecvestru in PNCB-H este permisa doar cu avizul APNCB-H si numai pe traseele stabilite.
Art. 64. Excursiile de grup in PNCB-H, organizate de agentii de turism, se desfasoara numai cu participarea unui ghid specializat al APNCB-H sau ghid autorizat de Agentia Nationala pentru Turism si acreditat de administratia parcului dupa achitarea tarifului de vizitare. Solicitarea unui ghid specializat al APNCB-H se face cu minim 5 zile inainte de data preconizata a excursiei.
Art. 65. APNCB-H monitorizeaza turismul pe teritoriul PNCB-H, in vederea stabilirii impactului acestei activitati asupra florei si faunei si pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de restrictionare a accesului turistilor pe anumite trasee, daca acest lucru se impune pentru conservare.

2.7. Activitati comerciale

Art. 66. Activitatile comerciale pe raza PNCB-H sunt reglementate astfel:
(1) Se interzice practicarea oricaror activitati comerciale pe raza PNCB-H in urmatoarele zone:
a) zona de extravilan, in afara zonei de dezvoltare durabila;
b) in parcelele silvice din U.P. VIII-'Lacu Rosu', din zona de protectie integrala mentionate la articolul 4., aliniatul (2), litera a), din cadrul Ocolului Silvic Tulghes (jud. Harghita), situate total sau partial in intravilanul Statiunii Lacu Rosu - Municipiul Gheorgheni (conform PUG Gheorgheni in vigoare-proiect nr. 2644/2000);
c) in parcelele silvice din U.P. VIII-'Lacu Rosu', din zona de conservare durabila (tampon) mentionate la articolul 4., aliniatul (3), litera a), punctul 1., din cadrul Ocolului Silvic Tulghes (jud. Harghita), situate in intravilanul Statiunii Lacu Rosu - Municipiul Gheorgheni (conform PUG Gheorgheni in vigoare-proiect nr. 2644/2000);
d) in parcelele silvice din U.P. VIII-'Lacu Rosu', din zona de conservare durabila (tampon) mentionate la articolul 4., aliniatul (3), litera a), punctul 2., din cadrul Ocolului Silvic Tulghes (jud. Harghita), situate total sau partial in intravilanul Statiunii Lacu Rosu - Municipiul Gheorgheni (conform PUG Gheorgheni in vigoare-proiect nr. 2644/2000), cu exceptia activitatilor sportive de schi in urma obtinerii avizului APNCB-H.
(2) se interzice practicarea comertului ambulant, comertul in chioscuri si comertul cu tarabe, pe mese si tonete, de orice natura, in urmatoarele zone din PNCB-H:
a) pe toata raza PNCB-H, in afara zonelor de dezvoltare durabila mentionate la articolul 4, aliniatul (4), literele a), c) si d), cu avizul APNCB-H;
b) in Cheile Bicazului de-a lungul drumului national DN 12C;
c) pe malul Lacului Rosu, in suprafata (fasia de 50 de m latime) desemnata ca zona de conservare durabila (tampon) din interiorul intravilanului Statiunii Lacu Rosu, din cadrul Municipiului Gheorgheni, mentionata la articolul 4., aliniatul (3), litera a), punctul 3..
(3) se mentioneaza urmatoarele constructii existente (vechi) in 'Zona debarcader' din Statiunea Lacu Rosu: Vila 'Ranova'-proprietar Trufas Victor, Vila 'Kdr Jen? si Fbin Melinda' (proprietari) si Vila 'Debarcader'-gestionar SC VIRIDIS SRL, prin care se pot desfasura in continuare activitati comerciale doar cu avizul APNCB-H eliberat in baza hotararii Consiliului Stiintific al PNCB-H.
2.8. Activitati de alpinism si escalada

Art. 67. Practicarea escaladei sportive si a alpinismului in PNCB-H se face in conditiile prezentului regulament si in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul ariilor naturale protejate.
Art. 68. APNCB-H nu raspunde de organizarea si derularea activitatilor de escalada si alpinism, practicarea escaladei sportive si a alpinismului se face pe proprie raspundere pe trasee omologate si numai cu avizul Serviciului Public Salvamont. Practicantii acestor activitati au obligatia sa verifice pentru propria siguranta calitatea punctelor de asigurare indiferent de tipul traseului. In caz de nesiguranta se va intrerupe ascensiunea. Purtarea unei casti de protectie este recomandata indiferent de tipul traseului.
Art. 69. Parcurgerea traseelor de catarare este in general permisa, exceptie facand zonele cu trasee sau traseele declarate ca fiind 'inchise' si mentionate ca atare in. anexa nr. 10 la Planul de Management. Pentru parcurgerea traseelor de catarare din PNCB-H este nevoie de instiintarea APNCB-H, si de obtinerea avizului APNCB-H in cazul activitatilor colective organizate (tabere de alpinism sau escalada, concursuri de alpinism sau escalada, activitati lucrative de genul cursurilor de initiere, rapeluri comerciale, team building-uri etc.) si in cazul folosirii traseelor declarate in anexa ca fiind inchise.
Art. 70. Practicarea catararii pe stanca cu ajutorul sculelor de catarare pe gheata (dry tooling) este interzisa in PNCB-H.
Art. 71. Accesul la si dinspre zonele de catarare se va face numai pe potecile balizate/marcate. In absenta acestora accesul se va face pe potecile cele mai evidente, evitand pe cat posibil avansarea pe zone de vegetatie. Pentru a preintampina eroziunea, atat la urcare cat si la coborare se vor evita scurtaturile la serpentinele potecilor. Se vor evita coborarile pe linia de cea mai mare panta care angreneaza mari mase de pamant, grohotis, pietris sau frunze.
Art. 72. Se interzice ruperea plantelor, crengilor arbustilor si arborilor sau deteriorarea acestora. Se interzice deranjarea animalelor salbatice (pasari, reptile, mamifere).
Art. 73. In zonele de catarare se va mentine un nivel sonor decent, adecvat situatiei. Se vor evita discutiile cu glas tare, se vor evita stigaturile, fluieraturile si chiotele care nu sunt strict necesare, ca de ex. strigate de bucurie la finalizarea unui traseu. Necesare sunt considerate comenzile de coarda si cele care avertizeaza asupra unui pericol iminent (de ex. 'atentiepiatra!!!').
Art. 74. Se interzice folosirea echipamentelor din traseele de alpinism si escalada in alte scopuri decat a celor pentru care au fost amplasate, ca de exemplu blocarea unor regrupari cu corzi fixe destinate unor activitati lucrative.
Art. 75. Organizatorii de activitati colective au obligatia sa verifice calitatea punctelor fixe de asigurare din trasee inainte de a desfasura activitati pe acestea.
Art. 76. La organizarea activitatilor colective (minim 10 persoane), organizatorul are obligatia de a obtine avizul Administratiei PNCB-H si al Serviciului Public Salvamont local.
Art. 77. Orice activitate colectiva organizata nu are voie sa blocheze pe o perioada de timp nejustificat de lunga, un sector dintr-o zona de catarare. Accesul la traseele pe timpul desfasurarii unor activitati de acest gen trebuie sa fie posibil in acelasi timp si cataratorilor care nu tin de grupul respectiv.
Art. 78. Cataratorii care viziteaza parcul au obligatia sa se informeze in mod corespunzator asupra particularitatilor practicarii catararii in PNCB-H. Prezentul Regulament va fi disponibil, impreuna cu alte materiale informative, ca de ex. topo ghiduri de catarare, atat pe site-ul APNCB-H, cat si in mediile specifice practicantilor acestor activitati.
Art. 79. Echiparea de trasee de escalada sportiva este permisa numai in zonele desemnate ca zone de escalada sportiva, a se vedea anexa nr. 10, si numai cu avizul Administratiei PNCB-H si al Serviciilor Publice Salvamont. Echiparile de trasee de escalada sportiva se fac numai cu echipamente care indeplinesc normele in vigoare si numai cu respectarea caracterului initial al traseului.
Art. 80. In zonele desemnate pentru escalada sportiva unde este semnalata existenta unor specii de plante si animale care necesita masuri de protectie speciale se vor dezechipa traseele existente.
Art. 81. Desemnarea zonelor in care se poate practica escalada sportiva se face de catre Administratia PNCB-H, conform legislatiei si procedurilor in vigoare, in functie de zonarea interna a PNCB-H si de prevederile planului de management al parcului.
Art. 82. Cataratorii vor semnala Administratiei PNCB-H nerespectarea prevederilor privind deschiderea si echiparea de trasee de catarare in PNCB-H.
Art. 83. Este interzisa practicarea sporturilor extreme care necesita amenajari speciale (de ex. Bungee-jumping, Via Ferrata).
Art. 84. Nomenclatorul traseelor de alpinism si escalada de pe raza PNCB-H este prezentat in anexa nr. 10 la Planul de Management.
2.9. Serviciul Public Salvamont

Art. 85. Pe teritoriul PNCB-H functioneaza formatia Serviciu Public Salvamont Local 'Dancurs' care asigura permanenta in punctul fix Lacu Rosu si functioneaza formatia Serviciu Public Salvamont Miercurea Ciuc ce intervine si monitorizeaza zona Hasmasul Mic-Tarcau. Acestea patruleaza pe traseele turistice si intervin in caz de accidentare a turistilor aflati in Masivul Hasmas.
Art. 86. Punctul de permanenta Salvamont in Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas este stabilit in Statiunea Lacu Rosu .
Art. 87. Membrii echipelor Salvamont colaboreaza cu APNCB-H in actiunile de paza si de coordonare a voluntarilor pe diverse activitati, organizate pe teritoriul Parcului.
Art. 88. APNCB-H sprijina logistic echipele Salvamont in limita posibilitatilor si in cazuri de forta majora (accidente grave).
Art. 89.
(1) competitiile, manifestarile de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun accesul pe teren in zona Parcului si taberele se organizeaza doar cu avizul APNCB-H si acordul serviciilor publice de Salvamont;
(2) pe teritoriul PNCB-H cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu avizul APNCB-H si acordul serviciilor publice de Salvamont, daca acestea sunt organizate si conduse de instructori autorizati de Federatia Romana de Alpinism - Escalada pentru alpinism sau de institutiile abilitate pentru ghizi.

2.10. Constructii
Art. 90.
(1) pe teritoriul PNCB-H, realizarea oricarui fel de constructii, fie permanente sau temporare, in afara zonei de dezvoltare durabila este interzisa, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare;
(2) realizarea de constructii in zona de dezvoltare durabila a PNBC-H se face numai cu obtinerea avizului APNCB-H eliberat in baza hotararii Consiliului Stiintific al parcului;
(3) APNCB-H are obligatia sa sesizeze institutiile abilitate la demararea de noi constructii de pe raza parcului in vederea verificarii legalitatii lor.
Art. 91. Este obligatoriu a se obtine avizul APNCB-H , emis in baza unei hotarari a CS, pentru orice proiect referitor la:
(1) repararea structurii si/sau redimensionarea zonei Drumului National-DN12C (in toata zona drumului ce strabate PNCB-H: poduri, podete, santuri, asfaltari, ziduri de sprijin, balustrade etc);
(2) lucrari de amenajare si intretinere a cursurilor de apa, necesare pentru asigurarea securitatii circulatiei pe drumului national-DN12C;
(3) lucrari de defrisare a vegetatiei ierboase si lemnoase in zona drumului national-DN12C;
(4) lucrari de reparatii si intretinere a liniilor de inalta si joasa tensiune (defrisari de vegetatie forestiera, amplasare si refacere stalpi, modificari ale traseelor unor cabluri etc).
Art. 92. In interiorul fondului forestier national pe raza PNCB-H exista urmatoarele constructii :
(1) in zona de protectie integrala: Cabana de Vanatoare 'Lacu Rosu' ( intravilanul Statiunii Lacu Rosu-Municipiul Gheorgheni, proprietar-Statul, administrator-OS Tulghes, UP VIII-'Lacu Rosu' , u.a. 94 );
(2) in zona de conservare durabila (tampon): Cabana Turistica ' Piatra Singuratica ' ( extravilanul administrativ al Comunei Sandominic, proprietar de padure-Composesoratul Sandominic , administrator padure-OS de Regim Ciuc, proprietar cabana-Primaria Sandominic, UP VII-'Balan', u.a. 84 );
(3) in zona de dezvoltare durabila: cladirea ' Punctului de Informare ' al Administratiei PNCB-H din Lacu Rosu ( intravilanul Statiunii Lacu Rosu-Municipiul Gheorgheni, proprietar-Statul, administrator-APNCB-H, administrator fond forestier-OS Tulghes, u.a. 9C, U.P. VIII-'Lacu Rosu' ), Cantonul Silvic Cupas ( proprietar-Composesoratul Gheorgheni, administrator-OS de Regim Gheorgheni, UP VIII-'Lacu Rosu' , u.a. 164C-extravilan ) , Canton Silvic Cheile Bicazului ( extravilanul administrativ al Comunei Bicaz - Chei, proprietar-Statul, administrator-OS Bicaz, UP VI-'Lapos' , u.a. 2C-extravilan ).
Art. 93. Este interzisa realizarea oricarui tip de constructie pe suprafata Lacului Rosu si la mai putin de 50 m de malul Lacului Rosu, in zona construibila a intravilanului Statiunii Lacu Rosu-Municipiul Gheorgheni.
Art. 94. Este interzisa amplasarea oricarui tip de constructie (permanenta sau provizorie) in Cheile Bicazului, cu exceptia acelora care vizeaza derularea unor proiecte de interes national ( santiere provizorii cu ocazia reparatiilor la DN12C) sau de securitate a circulatiei in zona (depozite legale pentru material antiderapant, panouri informative, semne de circulatie, instalatii de colectare a deseurilor si toalete ecologice).
Art. 95. Construirea de cabane/adaposturi turistice sau realizarea oricaror altor investitii/proiecte in PNCB-H sau in imediata vecinatate a Parcului si in Statiunea Lacu Rosu se va supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, daca direct sau indirect acestea pot avea un impact semnificativ asupra ariei naturale protejate , conform reglementarilor in vigoare .
Art. 96. Pe teritoriul PNCB-H, in zona de dezvoltare durabila, se vor respecta urmatoarele reguli referitoare la regimul constructiilor:
(1) constructiile vor respecta traditiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de constructie traditionale si a unor elemente de aspect inspirate din traditia locala;
(2) procentul de ocupare a terenurilor (POT) cu constructii va fi de: maxim 30% pe lot de de 300 mp, maxim 26% pentru P+2(M) pe lot de 500 mp, maxim 18% pentru P+1 pe lot de 500 mp si maxim 24% pentru lot de 1000 mp;
(3) inaltimea maxima a constructiilor va fi de P+2 sau P+1+M.
Art. 97. In cazul in care un administrator/proprietar de terenuri din interiorul PNCB-H blocheaza prin bariere accesul pe drumurile forestiere aflate in proprietatea sa, din/spre parc este obligat, ca in termen de trei zile, sa permita accesul permanent al personalului APNCB-H si serviciului public de Salvamont din zona. In caz contrar se considera ca nu se permite accesul personalului cu atributii in control din cadrul APNCB-H.
Art. 98.
(1) datorita impactului major asupra mediului pe care il poate avea amenajarea unei partii de schi pe raza PNCB-H, in zona Statiunii Lacu Rosu, avizarea de catre APNCB-H a unei astfel de initiative se poate face numai daca nu este posibila amplasarea acesteia in afara PNCB-H;
(2) orice proiect de redeschidere, refacere, modificare a fostei partii 'Suhard' trebuie sa fie insotit de un studiu de evaluare a impactului asupra mediului, cu accent deosebit asupra biodiversitatii din PNCB-H, trebuie sa fie supus avizarii APNCB-H si CS si trebuie sa corespunda prevederilor planurilor urbanistice in vigoare.
Art. 99. Orice modificare a Planului Urbanistic General al Statiunii Lacu Rosu din cadrul Municipiului Gheorgheni va fi insotita de studiu de impact, cu accent deosebit asupra conservarii biodiversitatii si a cadrului peisagistic al zonei din PNCB-H, cu avizul APNCB-H eliberat in baza hotararii Consiliului Stiintific si avizul Academiei Romane .
2.11. Regimul deseurilor
Art. 100. Regimul deseurilor pe teritoriul PNCB-H se reglementeaza astfel:
(1) este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul PNCB-H . Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii Parcului. Deseurile vor fi depozitate doar in locuri special amenajate pentru colectare din Statiunea Lacu Rosu sau vor fi transportate in afara parcului;
(2) proprietarii si administratorii de pensiuni, restaurante, hoteluri, case de vacanta, chioscuri, tarabe sau alti proprietari de unitati comerciale si de deservire a populatiei, au responsabilitatea depozitarii temporare in conditii de igiena, siguranta si responsabilitatea evacuarii corespunzatoare a deseurilor proprii cu respectarea stricta a legislatiei de mediu;
(3) responsabilitatea evacuarii deseurilor din statiunea Lacu Rosu , cel putin de doua ori pe saptamana in sezonul estival, revine Primariei Municipiului Gheorgheni iar in Cheile Bicazului, revine Primariei Bicaz-Chei;
(4) Este interzisa depozitarea neacoperita a materialului antiderapant de-a lungul Drumului National-DN12C ce strabate PNCB-H, pe toata lungimea lui. Materialul antiderapant necesar intretinerii DN12C va fi depozitat in depozite principale special amenajate, acoperite, in zona de dezvoltare durabila din intravilanul Statiunii Lacu Rosu sau din extravilanul prevazut la art. 4., alin. (4), lit. d) (extravilan-Comuna Bicaz-Chei). Este permisa si infiintarea mai multor depozite secundare sub forma unor lazi etanse de-a lungul Cheilor Bicazului, insa doar pe timpul iernii, cu obtinerea avizului APNCB-H.

Capitolul 3. FINANTAREA ACTIVITATILOR

Art. 101. Finantarea activitatilor APNCB-H se poate asigura din fonduri provenite:
(1) din bugetul de stat prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de ariile naturale protejate;
(2) din bugetul autoritatilor locale;
(3) de la Regia Nationala a Padurilor;
(4) din activitati proprii si din sistemul de tarife al APNCB-H;
(5) din proiecte de finantare intocmite de APNCB-H sau in colaborare cu alte organizatii/institutii si finantate prin programe locale, nationale sau internationale;
(6) din subventii, donatii, sponsorizari, contributii.

Capitolul 4. EXERCITAREA CONTROLULUI SI IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI
Art. 102.
(1) Exercitarea controlului si implementarea prevederilor prezentului regulament revin personalului cu atributii de control din cadrul structurilor proprii ale:
a) Garzii Nationale de Mediu;
b) Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate;
c) autoritatii publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului;
d) Administratiei Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas;
e) autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si structurilor teritoriale ale acesteia, pe domeniul lor de competenta;
f) Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pe domeniul sau de competenta, in ceea ce priveste activitatile de comert cu specii de flora si fauna salbatica;
g) Autoritatii Nationale a Vamilor, pentru operatiunile vamale;
h) Jandarmeriei Romane;
i) Altor autoritati cu atributii in domeniul protectiei mediului.
(2) exercitarea controlului si implementarea prevederilor prezentului regulament revine si imputernicitilor Administratiei Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas;
(3) orice persoana fizica sau juridica are obligatia sa furnizeze informatiile si datele solicitate de Administratia Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas, pentru indeplinirea responsabilitatilor pe care le are potrivit dispozitiilor prezentului Regulament,
(4) in vederea realizarii corespunzatoare a controlului respectarii prezentului regulament in perimetrul si in vecinatatea PNCB-H, accesul personalului cu atributii de control din cadrul Administratiei Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas prevazute la alin. (1) nu poate fi restrictionat, indiferent de regimul de proprietate.

Capitolul 5. DISPOZITII FINALE

Art. 103. Orice studii care planifica activitati de exploatare a resurselor naturale pe suprafata PNCB-H cum sunt : activitati silvice (amenajamente si alte studii sumare), agricole, zootehnice, turistice, piscicole, cinegetice, geologice, etc, orice proiecte care planifica lucrari de constructii de orice fel, activitati sportive, etc., se supun in mod obligatoriu de catre proiectanti avizarii APNCB-H . Avizarea este absolut necesara in vederea verificarii de catre Administratia Parcului a incadrarii activitatilor planificate prin studiile sau proiectele mentionate mai sus in obiectivele Planului de Management al PNCB-H . Avizul APNCB-H se va emite in baza hotararii Consiliului Stiintific al PNCB-H.
Art. 104. Prezentul Regulament intra in vigoare odata cu aprobarea Planului de Management prin hotarare de Guvern, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 105. Prezentul regulament poate fi modificat, la propunerea APNCB-H in baza avizului Consiliului Stiintific si Consultativ de Administrare al PNCB-H.
Art. 106. In cazul producerii de fenomene de forta majora ( incendii, calamitati, epizootii, focare de infectii, etc.) institutiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea instiintarii APNCB-H, care va participa activ la actiunile de constatare, alertare, mobilizare si evaluare in vederea prevenirii si eliminarii efectelor unor asemenea evenimente .OFERTE TURISTICE

Adaugare unitate turism INSCRIERE GRATUITA PENSIUNE, HOTEL, VILA
Intrare in sistem admin oferte Actualizare oferte
Oferte turistice pe localitati Oferte turistice pe localitati

Recomandari Geoturism.ro
Cazanele Dunarii - www. danuviatravel.roCazanele Dunarii - www. danuviatravel.ro, BAILE HERCULANE,
COMPLEXUL  GEOLOGIC  RACOS - www. danuviatravel.roCOMPLEXUL GEOLOGIC RACOS - www. danuviatravel.ro, BUCURESTI,
VALCEA TURISTICA - www. danuviatravel.roVALCEA TURISTICA - www. danuviatravel.ro, BUCURESTI,
Complexul Cheile ButiiComplexul Cheile Butii, Campul lui Neag, 3 stele
TRANSALPINA SI TRANS FAGARASANTRANSALPINA SI TRANS FAGARASAN, RANCA,
Pensiunea NicolaPensiunea Nicola, RUCAR, 2 stele
Hotel SlanicHotel Slanic, SLANIC PRAHOVA, 3 stele


PUBLICITATE

Plictisit?
Exploreaza lumea subterana
www.speologie.ro

Parteneri

Contact Contact Link-uri
Copyright © 2002 - 2012 Geoturism.ro- Termeni si conditii